REALIZACE KOUPĚ

Ústní rezervace (Nezávazná rezervace)

Ústní rezervace je nezávazné vyjádření předběžného zájmu o koupi nemovitosti na základě které Vám realitní makléř rezervuje po dobu tří dnů požadovanou nemovitost. Po uplynutí této lhůty musí být tato rezervace buď potvrzena podpisem Rezervační smlouvy, nebo zaniká, a o koupi dané nemovitosti se může ucházet další zájemce.

Rezervační smlouva (Závazná rezervace)

Závaznou rezervací se rozumí podpis Rezervační smlouvy, jejímž podpisem se Prodávající zavazuje nenabízet danou nemovitost dalším zájemcům. Rezervační smlouva zavazuje Kupujícího k úhradě rezervačního poplatku ve výši 100.000 CZK do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího podpisu a obě smluvní strany k podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího podepsání. V případě podpisu Kupní smlouvy je tato rezervační záloha započtena do kupní ceny.

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (Budoucí kupní smlouva)

Podpisem Rezervační smlouvy běží 30 denní lhůta, během níž musí být podepsána Budoucí kupní smlouva. Tato lhůta je Kupujícímu poskytnuta na případné vyřízení financování prostřednictvím banky. Při podpisu této smlouvy musí být již Kupujícím předložen způsob financování nemovitosti. Zbývající část Kupní ceny je Kupujícím hrazena na Vázaný jistotní účet.Smlouva o Vázaném jistotním účtu se podepisuje společně s Budoucí kupní smlouvou a slouží jako úschova kupní ceny.

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)

Do 45 kalendářních dnů po podpisu Budoucí kupní smlouvy je podepsána Smlouva o převodu vlastnictví jednotky. Před podpisem Kupní smlouvy je klient povinen uhradit zbývající část kupní ceny předmětných nemovitostí na Vázaný jistotní účet.

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS

* Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě odeslání formuláře nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali jen ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

2012 © Všechna práva vyhrazena Záhřebská 25

tel.: +420 257 220 824
email: sales@amres.cz
www.amres.cz

logo Amres